Các kiến thức về chăn nuôi

Vacxin và việc chủng ngừa trên heo

Vacxin và việc chủng ngừa trên heo

Tiêm chủng liên quan đến việc lợn tiếp xúc để các thành phần protein (được gọi là kháng nguyên) của các tác nhân gây bệnh...