Các bệnh chính có thể truyền lây từ mẹ sang heo con theo mẹ

Bảng 1. Các bệnh chính có thể được truyền lây từ mẹ sang heo con theo mẹ
  Bệnh  chính có thể được truyền lây từ mẹ sang heo con theo mẹ Bệnh có thể không lây truyền qua heo con nếu cai sữa dưới 21 ngày tuổi Vacxin nái để kích thích kháng thể mẹ truyền 
   Virus    
 1  Giả dại    +
 2  Dịch tả heo cổ điển    +
 3   Dịch tả heo châu Phi    
 4  TGE    +
 5  Cúm heo  +  +
 6  Dịch tiêu chảy  +  +
 7  FMDV    +
 8  Parvovirus  +  +
 9  PRRS    +
   Vi khuẩn và Mycoplasma    
 10  Mycoplasma  +  +
 11  Viêm teo mũi ( Bordetella, Pasteurella...)  +  +
 12  Streptococcus  +  +
 13  Haemophillus   +  +
 14  Salmonella choleraesuis    +
 15  E.coli  +  +
 16  Lỵ heo  +  +
 17  Brucella    

Tài liệu tham khảo 

1. Muirhead M. R., Alexander T. J. L. and Carr J., 2013. Managing Pig Health and the Treatment of Disease. ISBN 9780955501159.

Các tin khác