Các kiến thức về chăn nuôi

Sữa đầu và sữa (Phần VI)

Sữa đầu và sữa (Phần VI)

Bên cạnh các thành phần dinh dưỡng là lactose, protein, lipid, sữa heo cũng như sữa của các loài động vật có vú khác đều ít nhiều
Sữa đầu và sữa (Phần VII)

Sữa đầu và sữa (Phần VII)

Trên nái mang thai, số lượng lympho bào (lympho B, lympho CD4 T, lympho CD8 T), các bạch cầu khác cũng như các tế bào...
Sữa đầu và sữa (Phần VIII)

Sữa đầu và sữa (Phần VIII)

Trong điều kiện chăn nuôi hiện nay, nái hậu bị và nái rạ thường được tiêm chủng nhiều loại bệnh khác nhau, nhất là các bệnh...