Ox-Virin

Giới thiệu

Thành phần:

  • 25% hydrogen peroxide
  • 8% axit acetic
  • 5% axit peracetic
  • OX-VI core, tá dược và nước

Công dụng:

  • Sát trùng chuồng trại, dụng cụ, thiết bị chăn nuôi và khử trùng không khí chuồng nuôi

Liều lượng và cách dùng:

Chuồng đang có vật nuôi:

  • 1-2.5ml/ 1 lít nước (1:1.000/ 1:400): thường để giảm áp lực mầm bệnh
  • 2.5-5ml/ 1 lít nước (1:400/ 1:200): trại đang trong vùng dịch bệnh

Chuồng không có vật nuôi:

  • 10ml/ 1 lít nước (1:100)